Lądek Zdrój

Lądek Zdrój – jedno z najstarszych uzdrowisk Europy. Leży we wschodniej części Ziemi Kłodzkiej, nad rzeką Białą Lądecką. Miejscowość dzieli się na część miejską pełniącą rolę usługowo-handlową oraz część zdrojową z zakładami przyrodoleczniczymi, sanatoriami, domami wczasowymi i pensjonatami.

Uzdrowisko

Badania archeologiczne wykazały, że już w XIII w. wykorzystywano lecznicze właściwości tutejszych wód, a ich pierwsze kompleksowe badania przeprowadzono w XV w. Naukowe analizy potwierdzające lecznicze działanie lądeckich wód przyczyniły się do szybkiego rozwoju kurortu. Przez wieki Lądek odwiedzali tłumnie goście, często znani i sławni jak J.V. Goethe, król Fryderyk II, któl Fryderyk Wilhelm III, car Rosji Aleksander.
Najbardziej znaną, charakterystyczną dla Lądka budowlą jest Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech” z roku 1658, dwieście lat później gruntownie przebudowany, a wzorowany w swym kształcie architektonicznym na łaźniach tureckich. Lądek dzięki swej wielowiekowej tradycji posiada wiele zabytkowych budowli: most gotycki św. Jana pochodzący z 1565 r., Kościół Parafialny poświęcony w roku 1697, figura wotywna dłuta M. Klahra, jednego z najznakomitszych rzeźbiarzy doby baroku Ziemi Kłodzkiej.

Turystyka

Lądek Zdrój otoczony jest górami – Góry Złote, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie stwarzają możliwości krajoznawczych wycieczek pieszych i rowerowych. Duża ilość tras turystycznych (część specjalnie przygotowanych dla kuracjuszy jako spacerowe np. w okolice Arboretum) oraz oznakowane trasy rowerowe sprawiają, że okolice Lądka doskonale nadają się do aktywnego wypoczynku. Swoje usługi oferują także okoliczne stadniny, stawy hodowlane proponują smażenie świeżo złowionych ryb, szkoły wspinaczkowe wprowadzają w tajniki poruszania się po skałkach, a miejscowi przewodnicy zapraszają na wycieczki.

Źródło tekstu: Broszurka wydana przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju